Svenska Aikidoförbundet  
BIDRAG
Denna äldre webbplats uppdateras ej längre. Ny webbplats finns på www.svenskaikido.se Denna länk öppnas i nytt fönster
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● LÄNKAR
● VERKTYG
 
NYA WEBBPLATSEN
● NYHETER Denna länk öppnas i nytt fönster
● HITTA KLUBB Denna länk öppnas i nytt fönster
● EVENEMANG Denna länk öppnas i nytt fönster
● BIDRAG Denna länk öppnas i nytt fönster
● GRADERING Denna länk öppnas i nytt fönster
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
DENNA WEBBPLATS
(inaktuella sidor)
● NYHETSARKIV
● SÖK KLUBBAR
● KALENDARIUM
● BIDRAG
● GRADERING
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
  

STARTBIDRAG

Klubb som blir medlem i Svenska Aikidoförbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan få ett fast belopp av 3.000 kr i startbidrag. Så snart klubbens inträdesansökan blivit godkänd och medlemsavgiften betalats in enligt kansliets anvisningar kan bidraget betalas ut. Det enda som krävs är att man då hör av sig till . Startbidraget kan sökas senast två år efter klubbens bildande.

PROJEKTBIDRAG

BAKGRUND

Svenska Aikidoförbundet har en mindre budget för att kunna understödja klubbar som arrangerar projekt som för aikidokollektivet som helhet är av särskild vikt eller intresse men som förutsätter bidrag alternativt garantier för förlusttäckning för att kunna genomföras.

Bidrag beviljas i normalfallet med högst 5.000 kr och då endast till en viss del av budgeterad förlust – arrangören måste alltid vara beredd att själv skjuta till vid ett förlustarrangemang.

Garanti för förlusttäckning beviljas vanligtvis med 50 % och med en limit på högst 5.000 kr. Vissa distrikt har garantier för förlusttäckning och de ska i så fall sökas i första hand.

För lägerarrangemang beviljas genomgående endast garanti för förlusttäckning, dvs. för läger som har en budget som uppvisar vinst eller nollresultat.

Ansökan måste göras innan projektet startas och sökes genom att fylla i formuläret. Förutom inledande data krävs endast att du svarar på ett antal flervalsfrågor och presenterar en enkel budget. Notera att formulärets frågor förändras utifrån de val du gör tidigare i formuläret.

ANSÖKAN mottages endast via detta formulär
Projektnamn  
Kort projektbeskrivning  
Projektdatum  
Arrangeras i kommun  
   
Sökande klubb      
Klubbens konto         PlusGiro    Bankgiro
Medarrangörer  
   
Kontaktperson  
E-postadress  
Telefon  
  
Välj ettdera projekt och klicka sedan på knappen.
Lägerarrangemang
Jämställdhetsarbete (förutom läger)
Innovationsarbete (förutom läger och jämställdhetsarbete)
   
   
Välj ettdera av bidragsalternativen och klicka sedan på knappen.
Vi har gjort en budget som uppvisar vinst eller nollresultat och söker garanti för förlusttäckning
Vi har gjort en budget som uppvisar förlust och söker bidrag för att kunna genomföra projektet
    
    
BUDGET
Det räcker att uppge de poster som är uppräknade nedan. Notera dock att i budgeten får inte ingå hyra av egen lokal eller kringarrangemang (såsom middag eller fest).
   
   
Någon motivering eller detaljerad beskrivning behövs i normalfallet inte. Om det ändå är något
som behöver förklaras så gör det här:
   
Bekräftelsekopia kommer att skickas till ovan angiven e-postadress.
 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet