Svenska Aikidoförbundet  
DOKUMENT
Denna äldre webbplats uppdateras ej längre. Ny webbplats finns på www.svenskaikido.se Denna länk öppnas i nytt fönster
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● LÄNKAR
● VERKTYG
 
NYA WEBBPLATSEN
● NYHETER Denna länk öppnas i nytt fönster
● HITTA KLUBB Denna länk öppnas i nytt fönster
● EVENEMANG Denna länk öppnas i nytt fönster
● BIDRAG Denna länk öppnas i nytt fönster
● GRADERING Denna länk öppnas i nytt fönster
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
DENNA WEBBPLATS
(inaktuella sidor)
● NYHETSARKIV
● SÖK KLUBBAR
● KALENDARIUM
● BIDRAG
● GRADERING
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
STADGAR

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Denna länk öppnas i nytt fönster efter stadgeändring 2014-03-22

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhetsmål Denna länk öppnas i nytt fönster antagen av förbundsstämman 2019-03-23

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan 2019 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2018 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2017 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2019-03-23

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2018 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2018 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2018 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2018 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition om jämställdhetsmål Denna länk öppnas i nytt fönster
Motion om utredningsgrupp Denna länk öppnas i nytt fönster jämte styrelsens yttrande Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2019 (justerad)
Budget 2019 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2018-03-17

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2017 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2017 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2017 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2017 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition om jämställdhetsmål Denna länk öppnas i nytt fönster
Motion "Dokumentation aikidohistoria" Denna länk öppnas i nytt fönster jämte styrelsens yttrande Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2018 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2018 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2017-03-25

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2016 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2017 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2017 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2016-03-19

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2015 (ursprunglig) (not 1) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2015 (korrigerad) (not 1) Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2015 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2015 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2016 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster

(not 1) Den ursprungligt framlagda förvaltningsberättelsen innehöll ett fel i balansräkningen. Stämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att framlägga en korrigerad berättelse efter utredning. Utredningen, som främst utfördes av RF Ekonomi, slutfördes 2017-01-04 så att rättad berättelse kunde behandlas på ordinarie förbundsstämma 2017-03-25.

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2015-03-28

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2014 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2014-03-22

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2013 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2013 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition om stadgeändring Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2013-03-23

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Angående årsavgift och extra avgifter Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2012-03-24

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2011-03-26

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Detaljerad resultatrapport 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2010-03-20

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Detaljerad resultatrapport 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition om stadgeändring Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster

SVERIGELÄGER

www.sverigelager.se Denna länk öppnas i nytt fönster eller www.sverigeläger.se Denna länk öppnas i nytt fönster
Historik över Sverigeläger Denna länk öppnas i nytt fönster

STYRANDE DOKUMENT fastställda av förbundsstyrelsen
Sverigelägerpolicy Denna länk öppnas i nytt fönster 2018-01-20
Ungdomslägerpolicy Denna länk öppnas i nytt fönster 2018-02-11
Krishanteringspolicy Denna länk öppnas i nytt fönster 2011-09-25
Policy - Nationell uppvisningstrupp Denna länk öppnas i nytt fönster 2018-01-20
Policy - Ungdomssatsning Denna länk öppnas i nytt fönster 2016-11-19
Kursplan Fukushidoin och Shidoin Denna länk öppnas i nytt fönster 2017-08-14
Lägerhållning och princip om densamma Denna länk öppnas i nytt fönster 2010-10-24
Grafisk profil Svenska Aikidoförbundet Denna länk öppnas i nytt fönster 2016-01-23
Kommunikationsplattform Denna länk öppnas i nytt fönster 2016-02-28
WEBBSIDOR utöver menyn till vänster

INBJUDAN att arrangera Sverigeläger 2020
INBJUDAN att arrangera Nationellt ungdomsläger 2019
APRILSKÄMT – från åren 2011 och framåt
GRADERINGAR – närmaste graderingstillfällen på läger
KALENDARIEUPPGIFT – lämna ny uppgift eller uppdatera uppgift
NYHETSARKIV – äldre nyheter som flyttats från startsidan
KRYPTERING av e-postadresser för att förhindra spam
RESEBIDRAG för deltagare utanför Stockholm vid stämmor och utbildningar
UNGDOMSBIDRAG – 2012 års bidrag till 25 ungdomar

ALIAS till domänen svenskaikido.se

svenskaikido.se är vår huvuddomän. Men vi har även registrerat följande aliasdomäner – mestadels för att ingen annan ska kunna registrera dessa domäner. De kan således användas med samma resultat som att använda huvuddomänen. Detsamma gäller våra e-postadresser.

aikidoforbundet.se
aikidoförbundet.se
svenskaaikidoforbundet.se
svenskaaikidoförbundet.se

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet