Svenska Aikidoförbundet  
FUNKTIONÄRER 2018
Denna äldre webbplats uppdateras ej längre. Ny webbplats finns på www.svenskaikido.se Denna länk öppnas i nytt fönster
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● STÄMMA 2019
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
  
FÖRBUNDSSTYRELSEN
E-post:
 
Svenska Aikidoförbundet består av samtliga klubbar med aikido på sitt program. Dessa samlas varje år vid förbundsstämma, där förbundsstyrelsen väljs. Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet mellan stämmorna.
 
Ordförande Magnus Burman 070-549 64 50
 
Vice ordförande Torbjörn Palmgren 0709-829 821  
 
Sekreterare Helga Une 0702-35 56 33
 
Kassör Barbro Cartwright  
 
Ledamöter Henrik Agertz  
  Jenny Lagerqvist 0723-24 01 24
  Fredrik Schirén  
  
SÄRSKILDA ANSVARSOMRÅDEN
Personer med särskilda ansvarsområden utses av förbundsstyrelsen.
   
Kommunikation & PR Torbjörn Palmgren 0709-829 821  
 
   
Webbansvarig Henrik Agertz  
 
   
Inkludering Jenny Lagerqvist 0723-24 01 24
 
   
Utbildning Magnus Burman 070-549 64 50
 
   
Projektbidrag Barbro Cartwright  
 
   
Barn & ungdom Fredrik Schirén  
 
   
Evenemang Helga Une 0702-35 56 33
 
 
NATIONELLA UPPVISNINGSTRUPPEN
E-post:
   
Ledare Stefan Jansson
   
GRADERINGSKOMMITTÉN
E-post:
 
Aikikais graderingskommitté handlägger kyu- och dangraderingar, samt utnämningar till fukushidoin och shidoin. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen.

Mera information på sidan GRADERING

Närmaste graderingstillfällen på sidan GRADERINGAR
   
Sammankallande Urban Aldenklint
Ledamöter Jan Nevelius
Lars-Göran Andersson
Leif Sunje
Maria Ahlström
Stefan Stenudd
Ulf Evenås
   
REPRESENTANTER I IAF:s ARBETSGRUPPER
Förbundets representanter i IAF:s arbetsgrupper (IAF Working Groups) utses av förbundsstyrelsen.
   
IAF Youth W.G. Pia Moberg
   
IAF Gender W.G. Alexis Riise-Birger
   
IAF EU funding W.G. Åke Pekkarinen
   
VALBEREDNINGEN
E-post:
 
Valberedningens huvuduppgift är att inför förbundsstämman förbereda ett förslag på kandidater till förtroendevalda inom förbundet. Valberedningen väljs av förbundsstämman.
   
Sammankallande Anna Spangfort
Ledamöter Mårten Holmberg
Moa Lindell
   
REVISORER
E-post:
 
Revisorerna har till uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete och förvaltning. Revisorerna utses av förbundsstämman.
   
Revisorer Henrik Söderquist
Jöran Fagerlund
   
ANSVARIG UTGIVARE
Förbundet innehar utgivningsbevis vilket innebär att grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för denna webbplats. Talan mot vad som publicerats kan endast föras av justitiekanslern i yttrandefrihetsmål.

Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) om att medgivande krävs för publicering av personuppgifter gäller således ej på denna webbplats.

Ansvarig utgivare, som utses av förbundsstyrelsen, är den som enligt grundlagen ensam har ansvaret för vad som publiceras.
   
Ansvarig utgivare Per-Åke Wilhelmsson 070-662 02 00
 
   
 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet