Svenska Aikidoförbundet  
GRADERING
Denna äldre webbplats uppdateras ej längre. Ny webbplats finns på www.svenskaikido.se Denna länk öppnas i nytt fönster
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● LÄNKAR
● VERKTYG
 
NYA WEBBPLATSEN
● NYHETER Denna länk öppnas i nytt fönster
● HITTA KLUBB Denna länk öppnas i nytt fönster
● EVENEMANG Denna länk öppnas i nytt fönster
● BIDRAG Denna länk öppnas i nytt fönster
● GRADERING Denna länk öppnas i nytt fönster
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
DENNA WEBBPLATS
(inaktuella sidor)
● NYHETSARKIV
● SÖK KLUBBAR
● KALENDARIUM
● BIDRAG
● GRADERING
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 

GRADERING AIKIKAI

Svenska Aikidoförbundets Graderingskommitté för Aikikai har att administrera bl.a. kyu- och dangrader, utnämningar till fukushidoin och shidoin samt hålla register över dangrader.

Graderingsregler

Regler (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
för graderingskommittén, fukushidoin, shidoin och shihan, kyugraderingar och dangraderingar
(reviderade 29 mars 2015, fastställda 9 maj 2015)

Rekommendationer (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
för graderingsregler och träning för barn och ungdomar
(reviderade 23 mars 2014, fastställda 13 april 2014)

Instruktionsfilm

Film om anpassning av aikidoträningen för barn (YouTube) Denna länk öppnas i nytt fönster
Filmen visar hur Aikido-träningen anpassas för barn och utgår från den standardisering av tekniker som finns på Hombu Dojo. Filmen visar hur barnens träning gradvis närmar sig vuxnas sätt att träna.

Blanketter

För att underlätta graderingskommitténs och graderingsarrangörens arbete vänligen se alltid till att tanka ner de senaste versionerna av Graderingskommitténs och Stiftelsen Aikikais blanketter.

För utövare inför dangradering

Ansökan om dangradering (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
fyller du i och skickar till arrangören av graderingen senast 1 månad i förväg

Blanketter för 1-4 dan (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
fyller du i och tar med dig vid graderingstillfället och ger till arrangören.

Du kan även använda dessa ifyllbara PDF:er
Application form for dan grading examinations Denna länk öppnas i nytt fönster
Application form for enrollment in Aikikai Denna länk öppnas i nytt fönster
Application form for Aikikai International Yudansha book Denna länk öppnas i nytt fönster

För arrangör av dangradering

Osensei Morihei Ueshiba
Osensei
Morihei Ueshiba

Anmälan om dangraderingstillfälle (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
fyller du som arrangör i och skickar till graderingskommittén senast 3 månader i förväg

Försättsblad för dangraderingar (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
fyller du som arrangör i och skickar till graderingskommittén jämte övriga handlingar enligt reglerna.

Du kan även använda denna ifyllbara PDF
Försättsblad för dangraderingar (PDF-ifyllbar) Denna länk öppnas i nytt fönster

Faktureringsunderlag (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
du som arrangör samlar in avgifterna från de graderade och rapporterar den ekonomiska sidan av graderingen genom denna blankett - betala inte förrän fakturan har kommit

Övriga ansökningar

Ansökan om fukushidoin (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
postas enligt anvisningar på blanketten

Ansökan om shidoin (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster
postas enligt anvisningar på blanketten

Kommande dan-graderingstillfällen

Närmaste graderingstillfällen återfinns på sidan GRADERINGAR.

Diplompriser
Aikido Graderingsdiplom 6-1 kyu 40 kr
Aikido Graderingsdiplom Barn och Ungdom 20 kr
Aikido Deltagandediplom Barn och Ungdom 5 kr

Dessa diplom finns att köpa på SB&K:s Webbshop här Denna länk öppnas i nytt fönster

Dangraderingsavgifter
Avgifter från och med 2018-02-01

Svenska Aikidoförbundets styrelse fastställer dangraderingsavgiften årligen. Förbundsstyrelsen har även beslutat att medlemmar i klubbar som hör till Svenska Aikidoförbundet och graderingar där betalningarna till Hombu dojo går genom förbundet har en lite lägre avgift än medlemmar i utländska organisationer. Förbundets avgifter innebär också att överskott från avgifter från lägre dangrader subventionerar de relativt sett dyra högre graderna. Överskott ska också täcka bank- och portoavgifter.

Fastställda avgifter enligt Svenska Aikidoförbundet 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan
A. Dangraderingsavgifter för medlemmar i Svenska Aikidoförbundet 1.400 kr 1.600 kr 2.300 kr 3.100 kr 4.000 kr 5.000 kr 6.000 kr
B. Osubventionerade dangraderingsavgifter 1.600 kr 1.600 kr 2.400 kr 3.200 kr 5.600 kr 6.400 kr 12.000 kr
               
Avgifter enligt Aikikai Hombu Dojo (som referens) 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan
Initial Enrollment Fee (Yen) ¥8.000            
Aikikai International Yudansha Book Issue Fee (Yen) ¥1.000            
Support Fee (Yen) ¥1.000            
Registration Fee (Yen) ¥10.000 ¥20.000 ¥30.000 ¥40.000 ¥70.000 ¥80.000 ¥150.000
Summa ¥20.000 ¥20.000 ¥30.000 ¥40.000 ¥70.000 ¥80.000 ¥150.000
Avgår till Hombu dojo (Yen) ¥11.000 ¥10.000 ¥15.000 ¥20.000 ¥70.000 ¥80.000 ¥150.000
Till Svenska Aikidoförbundet (Yen) ¥9.000 ¥10.000 ¥15.000 ¥20.000 ¥0 ¥0 ¥0

Observera att de subventionerade dangraderingsavgifterna på rad A gäller för medlemmar i klubbar som hör till Svenska Aikidoförbundet och graderingar där betalningarna till Hombu dojo går genom förbundet. Medlemmar i utländska organisationer, som examineras för dangrad i Sverige, måste erlägga dangraderingsavgifter enligt rad B.

Please observe that members of foreign aikido federations have to pay the full price according to row B. Only members of dojos in the Swedish Aikido Federation are eligible for the subsidized price.

Kontaktinfo

Epost:

Kommittéledamöter

Graderingskommitténs ledamöter utses av Svenska Aikidoförbundets styrelse.

Ulf Evenås shihan 7 dan  
Stefan Stenudd shihan 7 dan  
Urban Aldenklint shihan 7 dan sammankallande
Jan Nevelius shihan 7 dan  
Lars-Göran Andersson shidoin 7 dan  
Maria Ahlström shidoin 6 dan  
Leif Sunje shidoin 6 dan  
Åsa Bergström shidoin 4 dan  

 Ulf Evenås   Stefan Stenudd   Urban Aldenklint   Jan Nevelius   Lars-Göran Andersson   Maria Ahlström   Leif Sunje   Åsa Bergström

Protokoll från kommitténs möten
2019 2019-03-24        
2018 2018-03-18 2018-08-22      
2017 2017-03-26 2017-08-24      
2016 2016-03-20 2016-09-07      
2015 2015-03-29 2015-05-10      
2014 2014-03-23 2014-08-24      
2013 2013-03-24 2013-06-16 2013-09-26    
2012 2012-03-25 2012-09-05 2012-10-25    
2011 2011-03-27 2011-09-11      
2010 2010-03-21 2010-12-15      
2009 2009-03-22 2009-10-11      
2008 2008-03-14 2008-10-26      
2007 2007-02-25 2007-03-24 2007-08-27    
2006 2006-01-15 2006-08-28      
2005 2005-03-12 2005-06-16 2005-10-23    
2004 2004-04-12 2004-11-28      
2003 2003-05-18 2003-08-31      
2002 2002-02-16 2002-06-09 2002-11-29    
2001 2001-01-21 2001-04-07 2001-10-02 2001-11-26  
2000 2000-03-09 2000-05-28 2000-08-13 2000-11-18  
1999 1999-01-08 1999-05-11 1999-09-12 1999-10-01 1999-12-08
1998 1998-02-10 1998-08-10 1998-11-21    
1997 1997-01-04 1997-05-26 1997-09-13    
1996 1996-06-15        
1995 1995-02-16 1995-05-28 1995-06-18 1995-12-09  
1994 1994-03-27 1994-04-28 1994-06-21 1994-08-23 1994-12-22
 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet