Svenska Aikidoförbundet  
UTBILDNING
Denna äldre webbplats uppdateras ej längre. Ny webbplats finns på www.svenskaikido.se Denna länk öppnas i nytt fönster
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● LÄNKAR
● VERKTYG
 
NYA WEBBPLATSEN
● NYHETER Denna länk öppnas i nytt fönster
● HITTA KLUBB Denna länk öppnas i nytt fönster
● EVENEMANG Denna länk öppnas i nytt fönster
● BIDRAG Denna länk öppnas i nytt fönster
● GRADERING Denna länk öppnas i nytt fönster
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
DENNA WEBBPLATS
(inaktuella sidor)
● NYHETSARKIV
● SÖK KLUBBAR
● KALENDARIUM
● BIDRAG
● GRADERING
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
  

Har er förening behov av att stärka kvaliteten på träningen, eller vill ni kunna sköta föreningens administration på ett effektivare sätt? Det finns flera möjligheter att utbilda era medlemmar efter föreningens behov. Nedan hittar du information och länkar till utbildningar som kan vara relevanta för er.

Utbildningar via Svenska Aikidoförbundet

Fukushidoin och Shidoin

Utbildningen riktar sig främst till utövare som redan innehar en instruktörstitel men även utövare som har tänkt ansöka om en titel. Kursen är ett obligatorium för att kunna bli utnämnd till Shidoin. Instruktörer från andra aikidoorganisationer är välkomna att delta i mån av plats.

Syftet med utbildningen är att stärka och kvalitetssäkra den del av svensk aikido som är organiserad genom Aikikai. Kursen hålls minst en gång per år.

Datum och plats

Kurstillfälle 29-30 september 2018
Lördag 10.00–17.00 (prel.)
Söndag 10.00–16.00 (prel.)
Plats Stockholm, Dag 1 (meddelas senare), Dag 2 Iyasaka Aikidoklubb

Kursens upplägg
Utbildningen sträcker sig över två dagar och kombinerar teoretisk genomgång av regler och riktlinjer med praktisk övning i examination. Utbildare är ledamöter från Svenska Aikidoförbundets graderingskommitté.
Dag 1 är gemensam för både Fukushidoin och Shidoin och fokuserar på regelverken inom Aikikai gällande utnämningar och graderingar.
Dag 2 är inriktad mot praktisk övning i examination och hålls separat för Fukushidoin respektive Shidoin.
Det finns en detaljerad Kursplan Denna länk öppnas i nytt fönster som kan skrivas ut och användas vid extern bidragsansökan.

Anmälan och frågor
Anmälan görs genom att fylla i anmälningsblanketten på denna länk Denna länk öppnas i nytt fönster. Sista dag för anmälan är en vecka innan kursstart. Frågor kan ställas till .

Utbildningskostnad
1.200 kr per deltagare.

Resebidrag
Förbundet erbjuder möjlighet att, utan kostnad, övernatta på Iyasaka dojo, bokas via . Alla deltagare har möjlighet att ansöka om resebidrag från Svenska Aikidoförbundet. Läs vidare på sidan RESEBIDRAG.

Deltagaravgiften betalas så snart du fått bekräftelse på att du fått plats på utbildningen. Avgiften betalas in på PlusGirokonto 61 21 20-6.
OBS! Var noga med att uppge "256-3015, Aikido Fukushidoin/Shidoin-utbildning" samt ditt namn och personnummer när du betalar kursavgiften. Annars blir det omöjligt för oss att kontrollera vilka som har betalat. Ta med kvitto till utbildningen alternativt så kan ni maila in kvittot i pdf-format.

Utbildningar via Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Arbeta med din personliga utveckling som instruktör och var en förebild för andra utövare! Svenska Aikidoförbundet rekommenderar utbildningarna som arrangeras av Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Tränarutbildning steg 1 motsvarar tidigare gruppinstruktörskursen. Kursen bygger på tre områden; tränarskap, träningslära och metodik.

Tränarutbildning steg 2 motsvarar tidigare klubbinstruktörskursen. Kursen bygger på fyra områden; funktionell träning, tillämpad träningslära, planering samt metodik. Förkunskapskrav är genomgången tränarutbildning steg 1 eller den tidigare gruppinstruktörskursen.

Klubbledarutbildning riktar sig till klubbledare, tränare och andra som vill utveckla sitt ledarskap. Syftet är att kunna jobba tillsammans med andra instruktörer i föreningen för att utveckla verksamheten. Kursen bygger på tre områden, Ledarskap, Öppen mångfald och Klubbutveckling. Klubbledarrollen i den tidigare klubbinstruktörsutbildningen är inte längre med i tränarutbildning steg 2 utan ingår istället i denna kurs.

Barnledarutbildning är en utbildning som belyser rollen som ledare för barn och ungdomar i främst 6 till 18 års ålder och innehåller inga idrottsspecifika inslag. Utbildningen pågår under en dag med varierande teoretiska och praktiska inslag. Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar och grupparbeten.

På SB&K:s webbplats kan du dels hitta när och var dessa kurser hålls. Dessutom kan du hitta kursplaner och annat matnyttigt. Där kan du också anmäla dig till kurserna.

Se därför http://www.budokampsport.se/forbund/utbildningar/ Denna länk öppnas i nytt fönster - där finns alla aktuella länkar.

Utbildningar via SISU

SISU är ett utbildningsorgan som ordnar utbildningar i ditt närområde. Distrikten ordnar inte bara kurser utan även kortare seminarium och föreläsningar.

Boka ett kostnadsfritt besök med en utbildningskonsulent från SISU. Tillsammans med konsulenten går ni igenom föreningens utbildningsbehov och gör en utbildningsplan. Välj därefter mellan SISU:s befintliga kursprogram eller beställ en skräddarsydd uppdragsutbildning för just din förening.

För att hitta just ditt SISU-distrikt och/eller den utbildning du är intresserad av gå in på deras webbplats www.sisuidrottsutbildarna.se Denna länk öppnas i nytt fönster och välj distrikt. Därifrån kan du söka efter de utbildningar som erbjuds i ditt närområde.

Plattformen - Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning

Plattformen belyser din roll som ledare för barn och ungdomar i främst 7 till 15 års ålder och innehåller inga grenspecifika inslag. Dessutom ges du möjlighet att knyta nya kontakter med ledare från olika idrotter. Utbildningen fungerar som obligatorisk grund i dessa idrotter.

På uppdrag av specialidrottsförbunden genomför SISU Idrottsutbildarna en utbildning för barn- och ungdomsledare över hela landet med en likvärdig utformning oavsett i vilket distrikt den genomförs.

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Detta är en fantastisk chans för alla klubbar som har barn och ungdomsgrupper att utbilda sina ledare. Anmälan görs direkt till SISU.

Utbildningen omfattar två dagar men räknas som likvärdig med SB&Ks barnledarutbildning, som dock är en dag.

GTU1 och GTU2

GTU är en fortsättning och påbyggnad på Plattformen – barn och ungdom. GTU innehåller utöver tränarskap och träningslära också tränarpraktik och självstudier på hemmaplan. Mötet med och möjlighet till nätverksbyggande mellan tränare från olika idrotter, för att ta till vara varandras olika kunskaper och erfarenheter, är ett mycket viktigt och uppskattat inslag i denna utbildning.

GTU1 är för dig som vill utvecklas som tränare åldern 11–15 år och GTU2 för åldern 16–20 år.

Ordförande-, sekreterare- och kassörsutbildning

Dessa utbildningar är en kortare introduktion i vilket ansvar som ligger på respektive roll och hur arbetet bör utföras, det kan förekomma olika kursutbud utifrån distrikt.

Idrottens föreningslära (IFL)

Idrottens föreningslära är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik, föreningsrätt, förenings-, organisations- och verksamhetsutveckling. Idrottens föreningslära i dess nuvarande form innehåller tre steg och erbjuds föreningar och förbund över hela landet, om än i lite olika omfattning.

Så här ser läget ut idag:

Grunden – ett introduktions- och inspirationspaket som innehåller det mest elementära vad gäller föreningskunskap och föreningsutveckling. Genomförs på cirka tre timmar eller mer och riktar sig till alla organisationsledare. Ett särskilt material är framtaget. Materialet beställs via SISU Idrottsböcker. Det finns utbildade utbildare i alla distrikt och i flera förbund.

Fortsättning – ett mer omfattande utbildningspaket där vi fokuserar på fem områden – föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Genomförs på cirka 15 timmar eller mer och riktar sig i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen.

Fördjupning – tematräffar i olika aktuella ämnen, som till exempel årsmötet, valberedningsarbete, bokföring, skatter och avgifter, ordföranderollen, optimal samverkan i styrelsen, ideell förening på kommersiella villkor. Genomförs normalt under en dag och erbjuds oftast och redan idag i vårt ordinarie kursutbud.

Grunden och Fortsättning är alltså relativt färdiga paket. Kommer du från förening så kontakta ditt SISU-distrikt.

HBTQ - en webbkurs om normer, kön och sexualitet

Stockholms Läns Landsting har tagit fram en webbkurs för att öka medvetenheten i frågor om HBTQ (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer) och om våra normer och hur vi möter andra. Alla har ett ansvar att bemöta varandra på ett öppet sätt – att inte ta saker för givet.

Utbildningen vill få oss att reflektera över våra föreställningar om vad kön och sexualitet är. Den vill också synliggöra hur våra föreställningar påverkar oss i mötet mellan människor. Utbildningen reder ut grundläggande förutsättningar som exempelvis vad normer är och hur de påverkar oss och förklarar viktiga begrepp inom HBTQ-området.

Kursen tar cirka 30 minuter att genomföra. Vi rekommenderar att funktionärer och instruktörer i klubbarna går den här webbkursen - som kan nås på följande länk Denna länk öppnas i nytt fönster. Det går att skriva ut ett intyg om att man gått kursen.

Övrigt om utbildning

Tänkt på att det finns många möjligheter att söka bidrag och få hela eller delar av utbildningen bekostad. Du kan söka hos din hemkommun, SISU – ledarförsörjning, vissa distriktsförbund.

För att få vissa av bidragen krävs att man sänder in kursplan, deltagarintyg och kvitto på deltagaravgift, några ska även sökas och godkännas innan utbildningen gås. Kontakta de olika instanserna för att få veta vad som gäller för just den utbildning du/din klubb valt.

Utbildningsansvarig

Vill du komma i kontakt med Svenska Aikidoförbundets utbildningsansvarige?
Saknar du information eller vill du efterfråga en utbildning som inte finns listad här?
Skicka e-post till .

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet